Udvalg

Udvalg

Breddeudvalget:

 

Kontaktperson fra bestyrelsen:

Ulla Toft Jensen

Tlf. 30626846

 

Øvrige medlemmer:

Rikke Baisgaard

Konny Olesen

Mette Munk

Flemming Bleis Nielsen

Iben Petersen (tilkald/stævner)

 

 

Cafeteriaudvalget:

 

Kontaktperson fra bestyrelsen:

Bettina Martinsen

Tlf. 26362053

 

Øvrige medlemmer:

Peter Olesen

Konny Olesen

 

 

Materialeudvalget:

 

Kontaktperson fra bestyrelsen:

Konny Olesen

Tlf. 22843228

 

Øvrige medlemmer:

Peter Olsen

John Jensen

Søren Toft Jensen

Ole Martinsen (tilkald)

Rikke Møller Larsen (tilkald)

 

 

Undervisningsudvalget:

 

Kontaktperson fra bestyrelsen:

Helene Tomra

Tlf. 25535005

 

Tilmelding til undervisning:

Rikke Baisgaard

Tlf. 24472234 – e-mail: johrik@privat.dk

 

Øvrige medlemmer:

Anne Sønder

Konny Olesen

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor- og PR-udvalg:

 

Kontaktperson fra bestyrelsen (sponsor):

Konny Olesen

Tlf. 22843228

 

Kontaktperson fra bestyrelsen (PR):

Ulla Toft Jensen

Tlf. 30626846

 

Øvrige medlemmer:

Rikke Møller Larsen

Søren Toft Jensen

 

 

Juniorudvalg:

 

Kontaktperson fra bestyrelsen:

Ulla Toft Jensen

Tlf. 30626846

 

Øvrige medlemmer:

Emma Vengsi

Silje Martinsen

Cecillia Tomra

Cecilie Toft Jensen

Marie Møller Larsen

 

 

Hjemmesiden:

 

Ulla Toft Jensen - Tlf. 30626846 - e-mail: toftjensen@privat.dk

 

 

Distriktsrepræsentant:

 

Ledig