Sikkerhed

Sikkerhedsregler

Baisgaards Hestepension og Hals Rideklub

 

Sikkerheden kommer først, når du færdes på hestepensionens og klubbens område. Dernæst er det vigtigt for os, at du befinder dig godt og trives ved at komme på stedet.

Derfor har vi i fællesskab lavet et sæt spilleregler, der gælder for alle, der færdes på stedet:

 

Generelle regler:

 • Dansk Rideforbunds regler er gældende for alle, der færdes på Hals Rideklub eller Baisgaards Hestepensions område. Sikkerhedsreglerne er ophæng i ridehal og stald.
 • Al ophold på stedet sker på eget ansvar, og børn, der færdes alene på Hestepensionen eller klubbens område, færdes på forældrenes ansvar.
 • Ryttere/forældre opfordres til at tegne en Fritids- og ulykkesforsikring.
 • For at minimere brandfare er al rygning i stald og hal forbudt. Rygning kan finde sted udendørs, hvor de opstillede askespande skal benyttes.
 • Hunde må ikke færdes på området, da det kan skræmme hestene og der kan opstå farlige situationer.
 • Brug de opstillede skraldespande.
 • Husk at rydde op i Cafeteriet og i Rytterstuen efter dig. Husk at fjerne evt. opvask.
 • Det er strengt forbudt at lege eller opholde sig ved wrapballerne, da der kan ske alvorlige ulykker.
 • Alle, der færdes på hestepensionens og klubbens arealer, er forpligtet til at efterleve de anvisninger, som udlejer eller bestyrelse giver.
 • Skal vi alle befinde os godt på stedet og i klubben er det vigtigt, at vi hver især bidrager til en venlig og imødekommende omgangstone, hvor vi optræder hjælpsomt og positivt overfor alle, der færdes på stedet. Mobning kan ikke accepteres og vil medføre påtale.

 

Regler for benyttelse af ridehal og baner

 • Du skal altid bære godkendt ridehjelm under ridningen – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
 • Du skal bære sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år - alle opfordres dog til at være iført sikkerhedsvest under springning.
 • Du skal bære sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj under ridning- der skal altid være hæl under fodtøjet.
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 • Unødig færdsel i hallen og på banerne uden hest er ikke tilladt.
 • Du har ansvaret for at vise hensyn overfor de øvrige ryttere og heste. Tag især hensyn til de mindre ryttere og unge heste.
 • Du rider venstre mod venstre og du skridter på hovslaget.
 • Du har ansvaret for at hesten ikke graver huller eller ruller sig i hallen.
 • Der skal samles hestepærer op hver gang hallen eller de udendørs baner benyttes.
 • Ridehallen må max. benyttes af 6 ryttere ad gangen.
 • Døren til hallen lukkes når sidste rytter kommer ind og når sidste rytter forlader hallen.
 • Sidste mand/kvinde slukker lys og radio, når ridehallen eller stalden forlades.
 • Ridehal og hestepensionen må ikke benyttes efter kl. 22.00 uden forudgående aftale med udlejer eller bestyrelse.
 • Hvis der er heste i hallen, så husk at gøre et anråb med ÅBNER eller LUKKER porten til hallen, når du går ud eller ind.

 

Staldregler og orden

 • Du skal bære godkendt ridehjem under håndtering af hesten, hvis du er under 18 år
 • Du skal altid føre hesten i trense eller træktov.
 • Efterlad aldrig heste alene på opbindingsplads/striglepladsen eller staldgangen uden opsyn.
 • Heste må ikke være løse på staldgangen.
 • Du må aldrig fastgøre dig til hesten ved at vikle træktov om hånden eller livet.
 • Du må ikke bruge staldgangen til opbevaring af striglekasser, redskaber m.v.
 • Husk derfor at stille rideudstyr og redskaber tilbage på rette plads efter brug.
 • Husk at feje og rydde op på striglepladsen inden du forlader den, så er der plads til den næste.
 • Du må ikke gå ind i andres bokse uden aftale med ejer af hesten.
 • Løb eller råb er ikke tilladt i stalden, da det kan skræmme hestene og forstyrre andre

 

Folde – og sikkerhed

 • Elever på mikroholdene går sammen med forældre/hjælper kun ud til leddet, men færdes ikke på foldene.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må den første hest først slippes fri, når alle er klar.
 • Det tilstræbes, at en person fører én hest ad gangen til og fra foldene.
 • Ponyer/heste, der føres på fold/græsmark, skal som minimum føres i grime og trækketov.
 • Du må ikke give godbidder, når der er flere heste på folden, da det kan give uro og der kan opstå farlige situationer.
 • Det er ikke tilladt at benytte rideklubbens heste til ture i terræn uden forudgående aftale med bestyrelsen.
 • Ture i terræn, hvor rideklubbens heste benyttes, skal altid ske i følgeskab af en erfaren rytter over 18 år.