Sikkerhedsregler

Baisgaards Hestepension og Hals Rideklub


Hals Rideklub og Baisgaards Hestepension vil være kendt som en rideklub, hvor sikkerheden er i højsædet og derfor kommer først, når du færdes på hestepensionens og klubbens område. Ligeså vigtigt er det for os, at du befinder dig godt og trives ved at komme på stedet.

Derfor har vi i fællesskab lavet et sæt spilleregler, der gælder for alle, der færdes på stedet.


Generelle regler

•  Dansk Rideforbunds regler er gældende for alle, der færdes på Hals Rideklub eller Baisgaards Hestepensions område.

    Sikkerhedsreglerne er ophæng i ridehal og stald.

•  Al ophold på stedet sker på eget ansvar, og børn, der færdes alene på Hestepensionen eller klubbens område, færdes på forældrenes ansvar.

•  Ryttere/forældre opfordres til at tegne en Fritids- og ulykkesforsikring.

•  For at minimere brandfare er al rygning i stald og hal forbudt. Rygning kan finde sted udendørs, hvor de opstillede askespande skal benyttes.

•  Hunde må ikke færdes på området, da det kan skræmme hestene og der kan opstå farlige situationer.

•  Brug de opstillede skraldespande.

•  Husk at rydde op i Cafeteriet og i Rytterstuen efter dig. Husk at fjerne evt. opvask.

•  Det er strengt forbudt at lege eller opholde sig ved og på wrapballerne, da der kan ske alvorlige ulykker.

•  Det forventes at forældre bliver på Hals Rideklubs område, hvis barnet ikke er gammelt nok til at tage vare på sig selv.

•  Skal vi alle befinde os godt på stedet og i klubben er det vigtigt, at vi hver især bidrager til en venlig og imødekommende omgangstone, hvor

    vi optræder hjælpsomt og positivt overfor alle, der færdes på stedet. Mobning kan ikke tolereres og vil medføre påtale.

•  Alle, der færdes på hestepensionens og klubbens arealer, er forpligtet til at efterleve de anvisninger, som udlejer eller bestyrelse giver.


Regler for benyttelse af ridehal og baner

Sikkerhed og hestevelfærd

•  Du skal altid bære godkendt ridehjelm under ridningen – undtaget herfra er ryttere med behov for bagryttere (handicappede).

•  Hvis du er elev på begynderhold skal du bære sikkerhedsvest under ridningen. 

•  Du skal bære sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år - alle opfordres dog til at være iført sikkerhedsvest under springning.

•  Du skal bære sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj under ridning- der skal altid være hæl under fodtøjet.

•  Fastgør dig aldrig til hesten ved at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

•  Du rider venstre mod venstre og du skridter på hovslaget.

•  Du har ansvaret for at vise hensyn overfor de øvrige ryttere og heste. Tag især hensyn til de mindre ryttere og unge heste.

•  Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.

•  Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

•  Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.

•  Det er ikke tilladt at ride mere end en person på hesten/ponyen ad gangen.


Benyttelse af hal

•  Ridehallen må max. benyttes af 6 ryttere ad gangen.

•  Når der er heste i hallen, så husk at gøre et anråb med ÅBNER eller LUKKER porten til hallen, når du går ud eller ind.

•  Unødig færdsel i hallen og på banerne uden hest er ikke tilladt.

•  Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt, når du modtager undervisning. 

•  Du har ansvaret for at hesten ikke graver huller eller ruller sig i hallen.

•  Der skal samles hestepærer op hver gang hallen eller de udendørs baner benyttes.

•  Trillebøren skal tømmes for hestepærer efter endt undervisning

•  Døren til hallen lukkes når sidste rytter kommer ind og når sidste rytter forlader hallen.

•  Sidste mand/kvinde slukker lys og radio, når ridehallen eller stalden forlades.

•  Ridehal og hestepensionen må ikke benyttes efter kl. 22.00 uden forudgående aftale med udlejer eller bestyrelse.


Staldregler og orden

•  Du skal bære godkendt ridehjelm under håndtering af hesten, hvis du er under 16 år

•  Du skal altid føre hesten i trense eller træktov.

•  Du efterlader aldrig heste alene på opbindingsplads/striglepladsen eller staldgangen uden opsyn.

•  Heste må ikke være løse på staldgangen.

•  Du efterlader aldrig grimer i opspændingstovene, da hesten kan komme til skade, hvis benene vikles ind i grimen.     

•  Du må aldrig fastgøre dig til hesten ved at vikle træktov om hånden eller livet.

•  Staldgangen må ikke benyttes til opbevaring af striglekasser, redskaber m.v. da hestene kan komme til skade

•  Du skal derfor huske at stille rideudstyr og redskaber tilbage på rette plads efter brug.

•  Husk at feje og rydde op på striglepladsen inden du forlader den, så er der plads til den næste.

•  Du må ikke gå ind i andres bokse uden aftale med ejer af hesten.

•  Løb eller råb er ikke tilladt i stalden, da det kan skræmme hestene og forstyrre andre.


Folde og sikkerhed

•  Elever på begynderhold går sammen med forældre/hjælper kun ud til leddet, men færdes ikke på foldene. 

•  Større børn må ikke færdes på foldene med mindre de er rutinerede i håndteringen og omgangen med hestene. 

•  Ponyer/heste, der føres på fold/græsmark, skal som minimum føres i grime og trækketov.

•  Det tilstræbes, at en person fører en hest ad gangen til og fra og foldene.

•  Fører flere personer heste ud på samme tid, må den første hest først slippes fri, når alle er klar.

•  Du må ikke give godbidder, når der er flere heste på folden, da det kan give uro og der kan opstå farlige situationer.

•  Det er ikke tilladt at benytte rideklubbens heste til ture i terræn uden forudgående aftale med bestyrelsen.

•  Ture i terræn, hvor rideklubbens heste benyttes, skal altid ske i følgeskab af en erfaren rytter over 18 år.


Husk!

Af hensyn til sikkerheden må der kun sættes spring op i hallen, når der er en underviser til stede.

Hvis man benytter hallen udenfor undervisningstiden, må man anvende bomme som forhindring.

 

Hvis uheldet er ude og der sker en ulykke

Sker der en ulykke, så sørg for at standse ulykken. Tilkald den nødvendige hjælp. Bliv hos den tilskadekomne indtil hjælpen når frem


Tilkald ambulance: Ring 112


Tilkald lægevagten i region Nordjylland: Ring 70150300


Tilkald politiet: Ring 114


Bestyrelsen for Hals Rideklub og Baisgaards Hestepension


Sikkerhedsregler revideret marts 2019