Leje af Hals Rideklubs ponyer og heste.


Hvis du har lyst og behersker de grundlæggende ridefærdigheder, så kan du leje rideklubbens ponyer og heste på de ugedage, hvor der ikke er rideundervisning. 

For at leje en af rideskolens ponyer eller heste kræves det, at du er medlem af Hals Rideklub og modtager regelmæssig rideundervisning i klubben.

Du skal kunne ride uden opsyn eller være ledsaget af en voksen.

Alle vore ponyer og heste har en ugentlig fridag, da vi tager et stort hensyn til at de ikke skal blive overbelastede. Du skal derfor booke tid hos Rikke Baisgaard Mobil nr. 24472231


Bestyrelsen kan undtagelsesvis dispensere for kravet om, at modtage regelmæssig rideundervisning. Ved dispensation kan der dog kun rides et begrænset antal gange  pr. måned. Elever der modtager undervisning vil altid have fortrinsret til leje af heste. 

Priser for leje af ponyer og heste 

Prisen for leje af pony eller heste er 30 kr. pr. gang. Derudover er prisen for leje af faciliteterne 35 kr. pr. gang.

Hvis du ikke modtager regelmæssig undervisning er prisen for leje af pony eller hest 40 kr. pr. gang og leje af faciliteterne 35 kr. pr. gang.