Trailerleje

Trailerleje


Hals Rideklub har med støtte fra vores sponsorer

indkøbt egen trailer.


Denne kan naturligvis lejes.


Lejeaftale 2023


Kontakt John Jensen på 31 55 62 29

for booking af traileren.

Regler for almindeligt kørekort kategori B


Har du et Kategori B kørekort, giver det altid ret til at køre med en anhænger med en tilladt totalvægt på op til 750 kg. Det forudsætter dog, at bilen er godkendt til at kunne trække denne vægt.

Hvis din bil har en tilladt koblingsvægt på mindre end 750 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige den tilladte koblingsvægt. Hvis den tilladte koblingsvægt er fx 500 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige 500 kg.

Har din anhænger en tilladt totalvægt på mere end 750 kg, må den samlede totalvægt på bil og anhænger ikke overstige 3.500 kg.For kørekort erhvervet før 1. maj 2009


Overstiger bilens tilladte totalvægt og koblingsvægt ikke 3.500 kg tilsammen, må din anhænger gerne have en højere tilladt totalvægt end 750 kg. Så længe anhængerens faktiske totalvægt ikke overstiger bilens tilladte koblingsvægt.

Denne lempelse gælder kun i Danmark.


Faktiske totalvægt = Betyder den aktuelle vægt hvis man vejer anhængeren nu og her


Koblingsvægt = Det bilen max må have på krogen


Tilladt totalvægt = Bilen eller anhængerens max vægtEksempel på kørekort fra før 2009:

Hestetraileren har en tilladt totalvægt på 2000kg og en egenvægt på 750kg. Din bil har en tilladt koblingsvægt på 1600kg. 


Hestetraileren må derfor max lastes med (Egenvægt)750kg + (Hest)850kg = 1600kg