Undervisning

UNDERVISNING


Undervisningstider pr. 1/8 2024


MANDAG

Kl. 17.00 - 18.00 - Dressur

Kl. 18.00 - 19.00 - Dressur

Kl. 19.00 - 20.00 - Dressur


ONSDAG

Kl. 17.30 - 18.30 - Dressur

Kl. 18.30 - 19.30 - Dressur

Kl. 19.30 - 20.30 - Dressur


TORSDAG

Kl. 17.00 - 18.00 - Dressur

Kl. 18.00 - 19.00 - Dressur


SØNDAG

Kl. 16.30 - 17.30 - Spring

Kl. 17.30 - 18.30 - Spring

Der er mulighed for at etablere flere springhold.


Rideundervisningen holder sommerferie fra og med d. 24/6 til og med d. 31/7

Samtidig holder vi ferie mellem jul og nytår i uge 52 og 1.Afbud

Af hensyn til den bedste afvikling af rideundervisningen ser vi gerne, at der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme.

Afbud sker altid til underviser.Eneundervisning

Der er mulighed for eneundervisning, hvis man er tilmeldt holdundervisning.

Eneundervisning aftales og afregnes direkte med klubbens undervisere.Vores undervisere

Rikke Baisgaard - Dressur

Katrine Morild - Dressur 

Mathias Baisgaard - SpringPriser for undervisning

BEMÆRK Undervisningspriserne er beregnet pr. måned.


Dressur Begyndere

kr. 315,-

Ved leje af hest påregnes 150kr


Dressur Let øvede/øvede

kr. 315,-

Ved leje af hest påregnes 150kr


Spring

kr. 350, -

Ved leje af hest påregnes 150kr


Børnehold

kr. 315,-

Ved leje af hest påregnes 150krVed tilmelding på flere hold gives der 10% rabat på billigste hold.


Eneundervisning kan aftales, hvis man er tilmeldt holdundervisning.


Eneundervisning aftales og afregnes direkte med klubbens undervisere.


For at modtage undervisning skal man være medlem af rideklubben – prøvetime undtaget.


Framelding skal ske til klubbens kasserer senest den 15. i måneden før og er altid til den 1. i en måned.

Mail: kasserer@halsrideklub.dk

Ny rytter?

Man er altid velkommen til at komme og overvære undervisningen, hvis man påtænker at starte med at ride.


Kontakt Rikke Baisgaard (tlf.nr. 24 47 22 34) for information om undervisningen, aftale om tid for en gratis prøvetime og tilmelding til undervisning.


Påklædning og sikkerhed

Som ny rytter behøver du ikke straks at købe udstyr.

Klubben udlåner gratis ridehjelm og sikkerhedsvest (pt. børnestørrelser).

Du skal blot møde op i fodtøj med hælkappe f.eks. gummistøvler

Principper for undervisning i Hals Rideklub


I Hals Rideklub arbejder vi for at give dig de bedste oplevelser med ridesporten. Når du går til undervisning hos os, kan du regne med at møde dygtige undervisere, der gør deres allerbedste for at du både har det sjovt og udvikler dine evner på hesteryg.


I rideklubben har vi en række principper for undervisningen:


• Der er altid fokus på sikkerhed


• Du lærer noget hver gang, fordi underviseren er dygtig til at mærke præcis, hvor du er. I taler sammen om det nye, du lærer.


• Underviseren bestræber sig på at fordele undervisningstiden så ligeligt som muligt mellem rytterne.


• Du bliver en del af fællesskabet på holdet, og der er altid plads til smil og grin.


• Undervisningstiden udnyttes effektivt (det er dyrt at gå til ridning – som rytter skal du have mest muligt for pengene)


• Hvis du har mulighed for det, hjælper du med at strigle og sadle op eller sadle af.


• Du må meget gerne være i rideklubben, når du ikke selv har ridetime. Man lærer meget af at kigge på andres ridetimer og det er hyggeligt med hesteglade folk på gården. Du skal bare huske at overholde reglerne om sikker og rolig færden

Sikkerhedsregler

Baisgaards Hestepension og Hals Rideklub


Hals Rideklub og Baisgaards Hestepension vil være kendt som en rideklub, hvor sikkerheden er i højsædet og derfor kommer først, når du færdes på hestepensionens og klubbens område. Ligeså vigtigt er det for os, at du befinder dig godt og trives ved at komme på stedet.

Derfor har vi i fællesskab lavet et sæt spilleregler, der gælder for alle, der færdes på stedet.


Generelle regler

 • Dansk Rideforbunds regler er gældende for alle, der færdes på Hals Rideklub eller Baisgaards Hestepensions område.
  Sikkerhedsreglerne er ophæng i ridehal og stald.
 • Al ophold på stedet sker på eget ansvar, og børn, der færdes alene på Hestepensionen eller klubbens område, færdes på forældrenes ansvar.
 • Ryttere/forældre opfordres til at tegne en Fritids- og ulykkesforsikring.
 • For at minimere brandfare er al rygning i stald og hal forbudt. Rygning kan finde sted udendørs, hvor de opstillede askespande skal benyttes.
 • Hunde må ikke færdes på området, da det kan skræmme hestene og der kan opstå farlige situationer.
 • Brug de opstillede skraldespande.
 • Husk at rydde op i Cafeteriet og i Rytterstuen efter dig. Husk at fjerne evt. opvask.
 • Det er strengt forbudt at lege eller opholde sig ved og på wrapballerne, da der kan ske alvorlige ulykker.
 • Det forventes at forældre bliver på Hals Rideklubs område, hvis barnet ikke er gammelt nok til at tage vare på sig selv.
 • Skal vi alle befinde os godt på stedet og i klubben er det vigtigt, at vi hver især bidrager til en venlig og imødekommende omgangstone, hvor vi optræder hjælpsomt og positivt overfor alle, der færdes på stedet. Mobning kan ikke tolereres og vil medføre påtale.
 • Alle, der færdes på hestepensionens og klubbens arealer, er forpligtet til at efterleve de anvisninger, som udlejer eller bestyrelse giver.


Regler for benyttelse af ridehal og baner

Sikkerhed og hestevelfærd

 • Underviserne er behjælpelige med opsadling af pony og heste inden undervisningen
 • Du skal altid bære godkendt ridehjelm under ridningen – undtagen herfra er ryttere med behov for bagryttere (handicappede).
 • Hvis du er elev på begynderhold skal du bære sikkerhedsvest under ridningen.
 • Alle rideskolens heste og ponyer skal gå med chambon. Dog kan brug af cambon fraviges, hvis underviser i samråd med den/de undervisningsansvarlige vurderer at rytteren selv kan få hesten til at gå på bedste vis.
 • Lejes der heste af Baisgaard Hestepension, så skal dennes krav til sikkerhed og hestevelfærd respekteres.
 • Forældre bedes opholde sig i rytterstuen oven over Cafeteriet under undervisning da barnet bedst kan fastholde fokus på undervisningen, når barnet kun skal forholde sig til undervisningens anvisninger. Der er en fin udsigt til ridebanen fra rytterstuen, så tag en kop kaffe med op.
 • Du skal bære sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år - alle opfordres dog til at være iført sikkerhedsvest under springning.
 • Du skal bære sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj under ridning- der skal altid være hæl under fodtøjet.
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Du rider venstre mod venstre og du skridter på hovslaget.
 • Du har ansvaret for at vise hensyn overfor de øvrige ryttere og heste. Tag især hensyn til de mindre ryttere og unge heste.
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 • Det er ikke tilladt, at ride mere end en person på hesten/ponyen af gangen.


Benyttelse af hal

 • Ridehallen må max. benyttes af 6 ryttere ad gangen.
 • Når der er heste i hallen, så husk at gøre et anråb med ÅBNER eller LUKKER porten til hallen, når du går ud eller ind.
 • Unødig færdsel i hallen og på banerne uden hest er ikke tilladt.
 • Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt, når du modtager undervisning. 
 • Du har ansvaret for at hesten ikke graver huller eller ruller sig i hallen.
 • Der skal samles hestepærer op hver gang hallen eller de udendørs baner benyttes.
 • Trillebøren skal tømmes for hestepærer efter endt undervisning
 • Døren til hallen lukkes når sidste rytter kommer ind og når sidste rytter forlader hallen.
 • Sidste mand/kvinde slukker lys og radio, når ridehallen eller stalden forlades. 
 • Ridehal og hestepensionen må ikke benyttes efter kl. 22.00 uden forudgående aftale med udlejer eller bestyrelse.


Staldregler og orden

 • Du skal bære godkendt ridehjelm under håndtering af hesten, hvis du er under 16 år
 • Du skal altid føre hesten i trense eller træktov.
 • Du efterlader aldrig heste alene på opbindingsplads/striglepladsen eller staldgangen uden opsyn.
 • Heste må ikke være løse på staldgangen.
 • Du efterlader aldrig grimer i opspændingstovene, da hesten kan komme til skade, hvis benene vikles ind i grimen.     
 • Du må aldrig fastgøre dig til hesten ved at vikle træktov om hånden eller livet.
 • Staldgangen må ikke benyttes til opbevaring af striglekasser, redskaber m.v. da hestene kan komme til skade
 • Du skal derfor huske at stille rideudstyr og redskaber tilbage på rette plads efter brug.
 • Husk at feje og rydde op på striglepladsen inden du forlader den, så er der plads til den næste.
 • Du må ikke gå ind i andres bokse uden aftale med ejer af hesten.
 • Løb eller råb er ikke tilladt i stalden, da det kan skræmme hestene og forstyrre andre.


Folde og sikkerhed

 • Elever på begynderhold går sammen med forældre/hjælper kun ud til leddet, men færdes ikke på foldene. 
 • Større børn må ikke færdes på foldene med mindre de er rutinerede i håndteringen og omgangen med hestene. 
 • Ponyer/heste, der føres på fold/græsmark, skal som minimum føres i grime og trækketov.
 • Det tilstræbes, at en person fører en hest ad gangen til og fra og foldene.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må den første hest først slippes fri, når alle er klar.
 • Du må ikke give godbidder, når der er flere heste på folden, da det kan give uro og der kan opstå farlige situationer.
 • Det er ikke tilladt at benytte rideklubbens heste til ture i terræn uden forudgående aftale med bestyrelsen.
 • Ture i terræn, hvor rideklubbens heste benyttes, skal altid ske i følgeskab af en erfaren rytter over 18 år.


Husk!
Af hensyn til sikkerheden må der kun sættes spring op i hallen, når der er en underviser til stede.
Hvis man benytter hallen udenfor undervisningstiden, må man anvende bomme som forhindring.


Hvis uheldet er ude og der sker en ulykke

Sker der en ulykke, så sørg for at standse ulykken. 

Tilkald den nødvendige hjælp. 

Bliv hos den tilskadekomne indtil hjælpen når frem


Tilkald ambulance: Ring 112

Tilkald lægevagten i region Nordjylland: Ring 70150300

Tilkald politiet: Ring 114


Sikkerhedsregler revideret Februar 2023

Hals Rideklub tilbyder undervisning efter følgende regler


Generelt 

Det er en betingelse, at alle elever, der modtager undervisning er medlem af Hals Rideklub.


Der tilbydes en gratis prøvetime forud for at indmeldelse skal finde sted. Klubbens indmeldelsesformular udleveres i forbindelse med prøvetimen og kan også findes på klubbens hjemmeside.


Indmeldelsesformulareren skal i udfyldt stand sendes til klubbens kasserer forud for første ordinære undervisningstime. Er eleven under 18 år skal formularen underskrives af forælder. 

Undervisning i Hals Rideklub 

Al undervisning i Hals Rideklub foretages af klubbens ansatte undervisere. 

Eleverne placeres efter aftale på et undervisningshold med op til 5 elever. 


I forbindelse med placeringen tages i muligt omfang hensyn til elevens alder og ønsker om tidspunkt i prioriteret rækkefølge. 


Undervisningslektionerne er på 1 time og eleven skal møde en halv time før undervisningens start for at opsadle og klargøre hesten og skal forvente at bruge yderligere en halv time på afsadling og oprydningen efter undervisningen. 


Det er elevens /forældrenes eget ansvar at klargøre hesten, dog kan underviseren så vidt det er muligt være behjælpelig med dette. 


Underviserne fordeler ponyerne/hestene blandt eleverne, og man kan ikke forvente at det er den samme pony/hest der stilles til rådighed hver gang. 

Klubben har som princip, at eleverne skal skifte hest hvert kvartal, da eleven udvikler sine ridefærdigheder ved at stifte bekendtskab med flere heste. 

Det gælder dog ikke elever med partskontakt og elever med egen hest. 


Undervisningen omfatter ikke kun ridning på hesteryg, men også undervisning i teori og hesteadfærd, da vi finder det lige så vigtigt, at eleven lærer at håndtere og forstå hestens/ponyens adfærd. 

Det er udelukkende underviserene, der afgør på hvilke undervisningsdage, der undervises i håndtering og hesteadfærd. 

Undervisningsplan 

Den gældende undervisningsplan fremgår af Hals Rideklubs Hjemmeside og på oversigten, der kan findes i Undervisningsmappen i ridehallen. 

Afvigelser kan ske og vil blive meddelt på opslag på rideklubbens Facebook side. 


Ønsker et undervisningshold, at den planlagte undervisningstid permanent skal fremrykke eller udskydes til et andet tidspunkt, skal ændringen ske i samarbejde med klubbens bestyrelse, da en flytning af undervisningen skal planlægges og koordineres. 

Det skyldes, at der skal tages hensyn til andre hold, undervisere, private opstaldere samt parthavers brug af klubbens faciliteter. 


Afbud 

Hvis du er forhindret i at komme til undervisning sendes afbud på SMS til din underviser. 

Ved afbud refunderes beløbet for undervisning ikke. 


Aflysning af undervisning 

Der gives erstatningsundervisning for planlagt undervisning, der rykkes til en anden ugedag, hvis aflysningen skyldes andre aktiviteter, som eksempelvis Stævne eller Åbent hus. 

Dato og mødetidspunkt for erstatningsundervisningen vil blive meldt ud af holdets underviser. 

Opstår der kortvarig sygdom eller andet nødvendigt fravær blandt klubbens undervisere vil klubben bestræbe sig på, at en af klubbens øvrige undervisere overtager den pågældende undervisers rideundervisning. 

Er det ikke mulig, så tilbydes erstatningsundervisning på et senere tidspunkt, - efter aftale med elever/forældre. 

En dags aflysning af undervisningen som skyldes rideklubbens eller undervisernes forhold vil ikke blive kompenseret i den følgende måneds opkrævning. 


Betaling for undervisning 

Betaling følger den til enhver tid gældende prisoversigt for rideundervisning, som du kan finde på Hals Rideklubs Hjemmeside. 


Betalingen for undervisningen sker månedsvis forud og du modtager en opkrævning på undervisningen på e-mail. 

Betaling skal ske på det kontonummer, der er angivet på opkrævningen, hvor også betalingsfristen er angivet. 

Ved betaling skal både navn og medlemsnummer oplyses. 


Skulle du mod forventning ikke have betalt rettidigt for undervisningen vil du modtage den første rykker, hvor der er pålagt et administrationsgebyr på 100 DKK og yderligere 100 DKK for eventuel efterfølgende rykker. 


Såfremt rykker nr. 2 ikke er betalt før udløbet af den betalingsfrist, der er angivet, vil din plads på undervisningsholdet ophøre med øjeblikkelig virkning. 


Hals Rideklub udsender herefter en sidste rykker med 3. rykkergebyr. 

Sker betalingen ikke inden udløbet af den angivne tidsfrist indbringes kravet om betaling for klubbens advokat uden yderligere varsel.